قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

بهترین سایت اینترنتی برای خرید های شما

فروشگاه اینترنتی تهران خرید

09359482324-09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

طرز برش شلوار به صورت دقیق

طرز برش شلوار به صورت دقیق در سی دی آموزش خیاطی خانم عمرانی

خط اتو شلوار باید کاملا عمود روی پارچه قرار بگیرد برای اینکه مطمئن باشیم خط اتو کاملا عمود است، خط اتو را کاملا در ناحیه کمر تا انتهای زاپاس پارچه سانت می‌زنیم این مقدار هر اندازه که بود در لبه شلوار هم خط اتو تا زاپاس پارچه باید به همان اندازه باشد در قسمت پشت هم باید خط اتو را به همین ترتیب باید کنترل بکنیم. حال اگر بخواهیم در قسمت جلو برای جای زیپ از قسمت فاق جلو از خط کمر ۵ الی ۷ سانت خارج شده این ۵ الی ۷ ؟؟؟ را به جلوی ۲۳ الی ۲۵ سانتیمتر پایین آمده این ۲۳ الی ۲۵ سانت را به فرم هلال به ۲۰ سانت دوخت زیپ وصل می‌کنیم. حال از انتهای این حلال با ۱ سانت زاپاس از فاق هلالی فاق را می‌کشیم. زاپاس برای پهلو ۲ الی ۵/۲- برای لبه شلوار ۳ الی ۵ برای هلالی‌ها فاق ۵/۱- ۱ سانتیمتر می‌باشد.
بعد از برش از ناحیه فاق پشت تا زانوی پشت را فاصله‌ای- ۱۰ الی ۵ سانتیمتر چرت‌های ۵/۰ سانتی می‌زنیم. بعد از اتمام رسیدن کوک شل‌ها و قبل از قیچی کوک شل‌ها این چرت‌ها را اتوکشی می‌کنیم. کوک‌ها را باز کرده و جیب شلوار را به فرم دامن فون جیب‌دار کوک کرده و چرخ می‌کنیم. درزهای پهلو و درزهای توی پاراکوک سفت کرده پرو می‌کنیم.

کیمونو ساده (کوتاه) را به صورت کامل در خرید کتاب آموزش خیاطی یاد بگیرید.

الگوی اولیه را رسم کرده پنس سرشانه جلو را بسته از انتهای سرشانه جلو ۵/۱ الی ۱ سانت نیم سانت بهتر است. به طرف بالا علامت زده از روی نیم سانت به شکل اریب به گوشه گردن وصل می‌کنیم به امتداد همین خط به طرف چپ به اندازه قد آستین مثلا ۱۰ الی ۱۵ سانت ادامه می‌دهیم. اشل را روی همین خط اتو قرار می‌دهیم. زاویه قائمه به اندازه یک دوم دور بازو و + ۲ الی ۴ سانت رسم می‌کنیم و به شکل هلال به خط پهلو رسم می‌کنیم. اطراف الگوی جلو را قیچی کرده پنس سرشانه پشت را بسته به تمام خطوط افقی جلو را روی خطوط افقی پشت سنجاق می‌زنیم. به طوری که خط اصلی جلو روی خط اصلی پشت سنجاق شده باشد. خط پهلوی پشت را هم به اندازه جلو قیچی کرده آستین پشت را هم اندازه آستین جلو قیچی می‌کنیم. گاهی اوقات گوشه گردن ۵/۰ الی ۱ سانت کوچک بوده آنها را بزرگ می‌کنیم ولی اگر اختلاف آنها ۲ سانت بود از الگویی که بزرگ بوده ۱ سانت کم کرده و به الگویی که کوچک است ۱ سانت اضافه می‌کنیم.

الگوی اولیه برای رسم آستین کیمونو با رعایت الگوی دوخت در مجموعه فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی

الگولی اولیه را رسم کرده. الگوی پشت را مانند جلو به اندازه ۴/۱ دور سینه + ۲ می‌کنیم روی خط باسن هم به اندازه ۴/۱ باسن + ۲ سانت رسم می‌کنیم. حلقه آستین پشت و جلو را تا خط سینه یعنی عمود بر خط سینه رسم می‌کنیم. سپس طول حلقه آستین جلو را از انتهای شانه خطی عمود به خط سینه رسم کرده همین خط مثلا ۲۰ سانت می‌باشد. طول حلقه پشت را هم از انتهای شاخه خطی عمود بر سینه رسم کرده همین خط را اندازه گرفته مثلا ۱۹ سانتیمتر می‌باشد. چون حلقه پشت ۱ سانتیمتر کوچک‌تر می‌باشد. از انتهای سرشانه ۱ سانت را بالا می‌رویم. از روی ۱ سانت به شکل اریب به گوشه گردن پشت وصل می‌کنیم تا طول حلقه‌ها مساوی شود. ولی اگر طول حلقه‌ها ۲ سانت اختلاف داشت نصف اختلاف آنها را از انتهای شانه جلو پایین آمده پنس سرشانه بسته به گوشه گردن وصل می‌کنیم و ۱ سانت دیگر را انتهای سرشانه پشت بالا رفته با پنس سرشانه بسته به گوشه گردن وصل می‌کنیم.
رسم آستین کیمونو
بعد از کنترل طول حلقه‌ها پشت و جلو را تا خط سینه رسم کرده از انتهای حلقه جلو ۲ سانتیمتر داخل شده از انتهای شانه جلو ۵/۱ سانت بالا رفته سپس راشل را طوری روی حلقه آستین قرار می‌‌دهیم به طوری که عدد ۲/۱ دور بازو به اضافه ۱ الی ۲ سانتیمتر روی ۲ سانت قرار بگیرد و یک سر دیگر اشل روی ۵/۱ سانت سرشانه باشد بعد زاویه قائمه را رسم می‌کنیم به طوری که ۲ سانت حلقه ۵ الی ۷ سانت به طرف داخل الگو ادامه داشته باشد. و بعد از زاویه قائمه ۵/۱ سانت پایین آمده خطوط را به هم وصل می‌کنیم و به طرف چپ به اندازه قد آستین ادامه می‌دهیم اشل را روی قد آستین قرار داده مچ را به شکل زاویه به اندازه ۲/۱ دور مچ+ ۲ الی ۴ سانتیمتر رسم می‌کنیم و از مچ به ۷ سانت داخل الگو وصل می‌کنیم. الگوی پشت را هم مانند جلو درست می‌کنیم.
کنترل کیمونو
بعد از کنترل طول حلقه‌ها و رسم کیمونوی پشت و جلو اطراف کیمونوی جلو را قیچی کرده خطوط صاف پشت و جلو را روی هم سنجاق نموده به طوری که خطوط افقی باسن و سینه و کارورها روی هم سنجاق- پهلوها هم سنجاق انتهای شانه‌ها هم سنجاق شده باشند و هم اندازه جلو آستین پشت را قیچی می‌کنیم. یعنی آستین پشت را رفع اشکال می‌کنیم.
گاهی اوقات یکی از گوشه‌های گردن ۵/۰ الی ۱ سانت کم می‌آید. اضافه می‌کنیم ولی اگر اختلاف آنها حدود ۲ سانت بود ۱ سانت الگو را که کم دارد اضافه کرده ۱۰ سانت الگویی که بزرگ بوده کم می‌کنیم هر دو را به یک اندازه قیچی می‌کنیم.

آستین پفی و یا آستین چین‌دار با ذکر مثال در کتاب آموزش خیاطی سیما عمرانی

این مدل آستین را بیشتر برای لباس‌های شب انتخاب می‌کنیم و برای اندام‌های باریک مناب می‌باشد.
آستین بچه از ۱ سال تا ۱۲ سال
ابتدا خط الف- ب را به اندازه ۲/۱ دور بازو + ۲ یا ۲ سانت را رسم کرده به طور مستقیم به طرف پایین به اندازه قد آستین ادامه می‌دهیم و به شکل مستطیل خطوط را به هم وصل می کنیم. سمت چپ مستطیل روی دولای بسته کاغذ می‌باشد. خط الف- ب را نصف کرده نقطه (س) علامت می‌گذاریم هر چقدر الف- س بود از نقطه الف پایین آمده خطی افقی پایین آمده نقطه (د) علامت می‌گذاریم و از نقطه (د) خطی افقی به طرف چپ وصل می‌کنیم و از نقطه (س) به شکل عمود به خط افقی وصل می‌کنیم. سپس از نقطه (د) اریب با خط کش به نقطه ب وصل می‌کنیم.
حال خط مایل قسمت سمت راست را اندازه گرفته از وسط آن ۱ الی ۵/۰ سانت به طرف پایین علامت زده به شکل هلال از نقطه (د) به خط وسط کادر وصل می‌کنیم از خط مایل سمت چپ را اندازه گرفته از وسط آن ۱ الی ۵/۰ سانت به طرف بالا علامت زده به شکل هلال از خط وسط به نقطه ب وصل می‌کنیم. این هلالی مربوط به قسمت جلوی آستین می‌باشد برای پشت از خط وسط کادر روی خط مایل ۵/۰ الی ۱ سانت به طرف بالا علامت زده به شکل اریب به نقطه (د) و به نقطه (ب) وصل می‌کنیم از خط مچ در قسمت سمت راست ۱ الی ۳ سانت داخل شده به شکل اریب به نقطه (د) وصل می‌کنیم آستین را دولا از خط اریب مچ به طرف بالا قیچی کرده و از روی هلالی پشت آستین دولا قیچی کرده تای کاغذ را باز نموده سمت راست را از روی هلالی جلو قیچی می‌کنیم.

 

اموزش خیاطی خانم عمرانی سیمای خانواده , dvd آموزش خیاطی خانم عمرانی