قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس

بهترین سایت اینترنتی برای خرید های شما

فروشگاه اینترنتی تهران خرید

09359482324-09361633010 همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

یقه آمریکایی در آموزش خیاطی خانم عمرانی

یقه آمریکایی در آموزش خیاطی خانم عمرانی

سه دکمه: ۵/۱ الی ۲ سانتیمتر به خط صاف جلو برای دکمه اضافه نموده به اضافه ۱۵ سانتیمتر از روی ۲ سانت دکمه علامت زده خط مایل را از گوشه گردن به ۵ سانت وصل می‌کنیم به امتداد خط مایل به اندازه هلالی یقه پشت به اضافه ۵/۰ زاویه قائمه را رسم کرده پهنای یقه را از سرشانه حدود ۷ سانتیمتر و شکل یقه آمریکایی را از ۷ سانتیمتر شانه بر مبنای مدل روز روی الگو طراحی می‌کنیم و خط مایل را تا زده شکل یقه و ۷ سانت سرشانه را رولت می‌کنیم. اطراف الگو را قیچی کرده و اوزمان های یقه را مانند اوزمان آرشال می‌دهیم برای بلوز یقه آمریکایی جلو باز مانند یقه آرشال سجاف تهیه می‌کنیم.
یقه انگلیسی سجاف‌دار یا سرخود
الگوی اولیه تبدیل به لباس و کنترل شده را مقداری برای دکمه به جلو اضافه نموده و محل اولین دکمه را ۵ سانتیمتر و مایل به گوشه گردن وصل می‌کنیم. و مانند آرشال زاویه قائمه را رسم کرده پهنای یقه را علامت زده و شکل انگلیسی را بر مبنای مدل روز روی الگو طراحی می‌کنیم و رولت می‌کنیم. بعد از رولت یقه را اوزمان می‌دهیم و سجاف تهیه می‌کنیم.

یقه دوبل یا ۴ دکمه با رعایت نکات مهم دوخت در مجموعه آموزش خیاطی سیما عمرانی

الگوی اولیه تبدیل به لباس و کنترل شده را به جای ۲ سانت دکمه ۴ الی ۶ سانت (یک وقت‌ها هم ممکن است بیشتر فاصله باشد) به جلو برای دکمه اضافه می‌کنیم از روی ۴ سانتیمتر ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر حداکثر تا کمر پایین آمده علامت زده به گوشه گردن وصل می‌کنیم به امتداد خط مایل به اندازه هلال پشت+ ۵/۰ و زاویه قائمه را رسم می‌کنیم. یقه را بر مبنای مدل روز به شکل انگلیسی یا آرشال یا آمریکایی طراحی می کنیم. و یقه را رولت می کنیم و اوزمان می‌دهیم. بعد از اوزمان یقه سجاف تهیه می‌کنیم. و اما پهنای سجاف همه فرق می‌کند یعنی پهنا را که ما ۶ سانتیمتر زده‌ایم ۴= ۲+ ۶+ ۶ (۴) سانتیمتر از پایین برای سجاف و از بالا ۳ الی ۶ سانت می‌گیریم و رولت می‌کنیم.

بلوز یقه بلیزری به همراه فیلم آموزش خیاطی سیما عمرانی

الگوی تبدیل به لباس و کنترل شده را ۴ الی ۶ سانتیمتر برای دکمه به جلو اضافه می‌کنیم. محل اولین دکمه از روی ۴ سانت دکمه حدودا ما بین سینه و کمر حداکثر تا کمر خط مایل رو به گوشه گردن وصل می‌کنیم به امتداد آن به اندازه یقه پشت+ ۵/۰ و زاویه قائمه را رسم می‌کنیم. یقه انگلیسی ساده روی الگو با مداد طراحی می‌کنیم. قبل از رولت از پایین هفت طراحی شده به شکل اریب به طرف بالا در قسمت سمت راست ۳ ای ۴ سانت علامت زده از روی ۳ سانت با خط کش به داخل هفتی یقه وصل می کنیم و قسمت پایین یقه را از روی ۳ سانتیمتر به محل اولین دکمه وصل می‌کنیم. در قسمت پایین یقه پهن تر از حد معمول می‌باشد یقه را رولت و تکه پشت یقه را جدا می‌کنیم. برای یقه‌های بلیزری در قسمت پشت اوزمان نمی‌دهیم. اما یقه انگلیسی ۲ تکه را اوزمان می‌دهیم و یعنی سال.

بلوز برش‌دار از شانه یا از کارور را به صورت کامل با خرید آموزش خیاطی خانم عمرانی یاد بگیرید.

بعد از رسم الگوی اولیه و کنترل آن یقه را روی الگو رسم سجاف هم تهیه می‌کنیم سپس از خط کنار پنس بسته سرشانه جلو به طرف پایین قیچی کرده همین خط را به طرف پایین از وسط پنس ادامه می‌دهیم و قیچی می‌کنیم. ولی برای برش کرستی پنیس زیر سینه را هم خالی می‌کنیم. گاهی وقت‌ها برای خالی نمودن پنس زیر سینه مقداری پنس را ؟؟؟؟ و کوتاه می‌کنیم سپس پهلوها را هم به حالت کرستی قیچی می‌کنیم. برای برش‌های هلال. از حدود (کارور به تقاطع پنس سینه به شکل هلالی طراحی می‌کنیم) و از خط هلال قیچی می‌کنیم. الگوی پشت را هم مانند جلو برش می‌دهیم.

برش از سرشانه به صورت کامل به همراه فیلم آموزش خیاطی خانم عمرانی در سیمای خانواده

به این مدل نیز بلوز برش‌دار گفته می‌شود ولی در مدل پیش که گفته شده لباس از کارور برش می‌خورد ولی در این مدل از سرشانه را اندازه زده نصف می‌کنیم و خط برش را رسم می‌کنیم. معمولا این مدل لباس‌های برش‌دار افراد را باریک‌تر و لاغرتر نشان می‌دهد.
الگوی شلوار- الگوی جلوی شلوار
ابتدا خط الف- ب را به اندازه ۴/۱ دور باسن رسم می‌کنیم. اگر شلوار تنگ مد شد منهای ۱ می‌کنیم. پنس به شکل مستطیل رسم می‌کنیم به طوری که طول مستطیل به اندازه شلوار باشد. از خط الف- ب به اندازه خط زانو پایین آمده و خط زانو را رسم می کنیم دوباره از خط الف- ب و به اندازه طول فاق را نصب می کنیم. خط نصف فاق را رسم می‌کنیم از خط فاق به اندازه گشادی فاق به طرف راست اضافه نموده سپس از گشادی فاق به شکل هلال به خط نصف فاق وصل می‌کنیم برای به دست آوردن خط اتو عرض کاد را به اضافه گشادی فاق حاصل آن را نصف می‌کنیم عدد به دست آمده هر چقدر بود از سمت چپ کاد داخل شده خطی نقطه چین به سرتاسر الگو برای خط اتو وصل می‌کنیم. از نقطه الف حدود ۱ سانتیمتر داخل شده به خط نصف فاق وصل می‌کنیم. از تقاطع خط اتو و خط اتو به اندازه ۴/۱ دور زانو به طرف راست علامت زده به گشادی فاق وصل می‌کنیم. از تقاطع زانو و خط اتو به اندازه ۴/۱ دو زانو به طرف چپ علامت زده اریب به خط فاق وصل می‌کنیم. روی خط دم پا از تقاطع خط خط اتو به اندازه ۴/۱ دم پا به راست و ۴/۱ دم پا به طرف چپ علامت زده خطوط را به ۴/۱ زانو وصل می‌کنیم.

الگوی پشت شلوار را در مجموعه فیلم آموزش خیاطی یاد بگیرید.

بعد از رسم الگوی جلوی شلوار اطراف الگوی جلو شلوار را قیچی نموده روی کاغذ بزرگ از قد الگو بزرگ‌تر سنجاق نموده از خط دمپا ۲ سانتیمتر به طرف راست اضافه کرده از خط زانو هم ۲ سانتیمتر به طرف راست اضافه کرده خطوط را با خط کش به هم وصل می کنیم و از گشادی فاق به اندازه گشادی فاق به طرف راست اضافه می‌کنیم و به خط ۲ سانت زانو وصل می‌کنیم و به شکل خط نصف فاق وصل کرده از خط نصف فاق رو خط به طرف بالا ادامه داده به طوری که طول فاق پشت ۳ الی ۴ سانت به طرف بالا اضافه شود و از روی ۴ سانت به شکل اریب به خط پهلو وصل می‌کنیم خط پهلو را هم اندازه خط پهلوی جلو قیچی کرده سپس برای پنس جلوی شلوار در خط کمر در قسمت خط اتو ۲ سانت به طرف چپ علامت زده به شکل اریب به خط نصف فاق پنس را وصل کرده به طرف بالا در قسمت پشت ادامه می‌دهیم. هلال فاق پشت جلو را اندازه گرفته با عدد آنفروشور مقایسه کرده هر چقدر کم بود نصفی را به خط کمر در قسمت جلو و به طرف بالا اضافه نموده و نصف دیگر را سرتاسر به الگوی پشت اضافه می‌کنیم و خط کمر الگو را کنترل می‌کنیم اگر الگوی پشت اضافه داشت از قسمت فاق پشت اضافه را کم می‌کنیم ولی کمر جلو اگر اضافه داشت تبدیل به چین یا پیلی می‌کنیم. برای پیلی بزرگ‌تر می‌توانیم خط اتو جلو را قیچی و به دلخواه اوزمان می‌دهیم و در قسمت جلو از خط پهلو در قسمت کمر ۴ یا ۶ سانتیمتر به شکل اریب لبه جیب را حدودا به خط نصف فاق وصل کرده برای کیسه جیب هم از خط اتو به طرف پایین ادامه داده و به حدود خط فاق کیسه جیب را طراحی می‌کنیم و ورلت می‌کنیم.

 

آموزش خیاطی بدون الگو , خیاطی سیما عمرانی , خرید اینترنتی خانم عمرانی